GUÍA DE BONES PRÀCTIQUES DEL COMERÇ MINORISTA DE LA CARN

Després de huit anys de vigència de l’actual guia de bones pràctiques en el sector minorista de la carn, editada pel Gremi en 2015 i aprovada per les autoritats sanitàries, a la qual s’han acollit la gran majoria d’empreses del sector, s’ha realitzat una revisió i actualització d’aquesta, mitjançant una col·laboració entre el Gremi i la Conselleria de Salut Pública.

En aquesta nova versió, a més d’afegir indicacions clares sobre instal·lacions, gestió d’al·lergògens, etiquetatge i informació al consumidor i altres millores detectades després de comentaris rebuts per part del sector, s’ha actualitzat als canvis normatius i s’ha realitzat una flexibilització en els controls per a simplificar la gestió i que els comerços minoristes no passen per subcontractar el control, com ha ocorregut en algunes empreses.

El canvi més important és que desapareix el registre diari d’autocontrol i els inspectors auditaran la correcta aplicació de les mesures de control indicades en la guia per part del personal de l’empresa, basades en un coneixement complet d’aquestes i en formació contínua que permeta el creixement professional de cadascun dels treballadors dels obradors i punts de venda.

Per a conéixer els canvis en profunditat i que pugues aplicar-ho tot correctament en la teua carnisseria, organitzarem jornades informatives i formatives des del Gremi de Carnissers i Xarcuters de València. A més, en la pròxima edició de la revista repassarem tots els punts nous a tindre en compte i que no acaben en incompliments i sancions en les auditories de sanitat.

GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES

Descàrrega nostra guia de Pràctiques Correctes d’Higiene en els Establiments d’Elaboració i Comerç Detallista de la Carn.