MEMÒRIA D'ACTIVITATS

Memòria 2023. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2022. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2021. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2020. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2019. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2018. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2017. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2016. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València

Memòria 2015. Gremi de Carnissers-Xarcuters de València