GRECARVAL

GREMI DE CARNISSERS I CHARCUTEROS DE VALÈNCIA

Som una associació empresari@s i professionals del Sector Detallista de la Carn en la província de València. Units des de 1977 per a millorar i avançar.

VOLS CONÉIXER LA HISTÒRIA DEL NOSTRE GREMI?

QUÈ ÉS GRECARVAL?

Coneix qui som i quin és el nostre objectiu.

El Gremi de Carniceros-Charcuteros de València i Província, és una associació sense ànim de lucre, amb més de 40 anys d’antiguitat i està format per més de 250 empresari@s i professionals del Sector Detallista de la Carn en la Província de València.

La imaginació, la creativitat i la innovació són factors que juguen amb força en l’exercici diari del nostre treball, i que està trobant en la fórmula de la col·laboració, un recurs per a seguir avant i reforçar els nostres fins.

LA NOSTRA HISTÒRIA

Coneix el Gremi i la seua trajectòria

El Gremi de Carnissers Charcuteros de València i Província que té els seus antecedents mes llunyans en els antics gremis de tallants i tafurs. Té representació en el Consell General de la Ciutat de València del 1243 al 1283.

Va ser en 1392 quan el Rei Jaume I va atorgar per privilegi les Reals Ordenances al Gremi de Tallants de la Ciutat de València ubicada en aquell temps en la plaça doneu Pellicers.

Ja l’any 1909 en l’Anuari Guia Mercantil Industrial de València es relacionaven en les seues pàgines interiors a professionals de venda de carns fresques i de tafurs.

A partir de l’any 1913 es va integrar en Unió Gremial, pervivint en tal situació fins a l’any 1936, en que van ser dissoltes totes les organitzacions patronals. Promulgada en 1977 la Llei de Llibertat Sindical, es va reactivar l’organització, desenrotllant plena activitat fins al dia de hui.

GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES

Descàrrega nostra guia de Pràctiques Correctes d’Higiene en els Establiments d’Elaboració i Comerç Detallista de la Carn.

JUNTA DIRECTIVA

Coneix el Gremi i la seua trajectòria.

RAQUEL VAÑÓ VERDÚ

Carnicería El Gourmet

Presidenta

NATALIA ESTELLÉS

Palanca Carnissers

Vicepresidenta

SALVADOR SIMO ROYO

El Net de Ricardet

Tresorer

ENRIQUE CALVO CHAQUES

Carns Enrique

Secretari

JOSE RODRIGO FERRER

Rodrigo Embotits

Vocal

FRANCISCO ESCOBAR

Carnes Viver

Vocal

MARI TOLOSA

Carnicería 20J

Vocal

MIGUEL VAREA

Carnes Varea

Vocal

JOSE FUSTER

Carns Fuster

Vocal

LA GRAELLA

LA REVISTA DEL GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS DE VALÈNCIA

La Graella és una revista d’edició trimestral en què t’informem de totes les novetats i curiositats del sector.

Revista La Graella

FORMEM PART DE:

Col·laborem amb estes entitats, signes de qualitat i fiabilitat.

PARTICIPAMOS FORMANDO PARTE DE:

CIBC (Confederación Internacional de Carniceros Charcuteros)

Es la Asociación de Federaciones Nacionales de pequeñas y medianas empresas de carniceros, charcuteros y abastecedores que representa a 16 asociaciones profesionales de países de la UE y de la AELE que reagrupan a más de 150.000 empresas artesanas de la carnicería-charcutería dando empleo a cerca de 1 millón de personas. Es la Asociación de Federaciones Nacionales de pequeñas y medianas empresas de carniceros, charcuteros y abastecedores que representa a 16 asociaciones profesionales de países de la UE y de la AELE que reagrupan a más de 150.000 empresas artesanas de la carnicería-charcutería dando empleo a cerca de 1 millón de personas.

Saber más

CEC (Confederación Española de Comercio)

A través de Cedecarne y Confecomerç somos miembros de pleno derecho de la CEC, que es la organización empresarial para la defensa, la representación y el fomento de los intereses generales del comercio urbano y de proximidad y está integrada por confederaciones y federaciones de ámbito autonómico y provincial de autónomos y pequeño y mediano comercio, así como organizaciones sectoriales de ámbito nacional, representando en su conjunto a cerca de 450.000 comerciantes. Cedecarne es miembro de su Junta Directiva.

Saber más

Interprofesional del Porcino de Capa Blanca

Cedecarne es miembro de la Junta Directiva de Interporc como la organización que representa al último eslabón de la cadena de la carne de porcino. Desde la interprofesional del porcino de capa blanca se ponen en marcha mecanismos y acciones de colaboración entre todos los participantes de la cadena para que se difundan al consumidor las bondades de la carne de porcino y el saber hacer de los profesionales del sector.

Saber más

Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino

Interovic es la entidad que representa los intereses de productores, industria, comercializadores y curtidores del sector cárnico ovino y caprino. Desde Interovic se llevan a cabo actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, efectuar acciones promocionales que redunden en beneficio del sector, mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados de ovino y caprino de carne y realizar acciones de formación necesaria para la mejora de la cualificación profesional y la incorporación de jóvenes cualificados de la rama de la transformación-comercialización.

Saber más

Interprofesional del Vacuno de Carne

Provacuno se puso en marcha en el año 2014 con Cedecarne como miembro de su Junta Directiva desde sus inicios como respuesta a la unidad estratégica y de actuación demandada por los diferentes operadores del sector en aras de afrontar la situación en que se encuentra el sector siendo la Interprofesional un mecanismo asociativo necesario tanto en el marco global de la UE, como en las especiales circunstancias que hoy tiene la demanda de carne de vacuno en España.

Saber más