COVID-19

INFORMACIÓ

Informació del Ministeri actualitzant procediment d’actuació. Vos adjuntem documents rebuts del Ministeri de Sanitat, en el que destaquem les MESURES DE CARÀCTER ORGANITZATIU donades els dubtes sorgides.

Implementar les mesures necessàries per a minimitzar el contacte entre les persones treballadores i entre estes últimes i els potencials clients o públic que puguen concórrer en el seu lloc de treball. En este sentit, la disposició dels llocs de treball, l’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais (mobiliari, estanteries, corredors, etc.) en el centre de treball ha de modificar-se, en la mesura que siga possible, amb l’objectiu de garantir el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres.

ET DONEM ACCÉS A LA INFORMACIÓ

COVID-19 – Guia de bones practiques per als establiments comercials

Info covid: Mesures en l’elaboració i venda d’aliments

Info covid: Virucidas aprovats

Info covid: Pla de contingència- Revisió febrer 2021

Cartell d’aforament en castellà

INSTRUCCIONS SOBRE TRANSPORT PER CARRETERA 2020

ORDE DE SUSPENSIÓ DE L’OPERATIVA AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS 2020

Info Covid: Mesures de transport

Cartell d’aforament en valencià

FORMEM PART DE:

Col·laborem amb estes entitats, signes de qualitat i fiabilitat.