SERVICI DE CORREU ELECTRÒNIC DE «L’ARTESAN\@»

  Què és Correu artesaníaCV? El Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de facilitar l’accés del col·lectiu artesà de la Comunitat Valenciana a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, posa a disposició de tots els artesans en possessió del Document de Qualificació Artesanal i entitats representatives dels sectors artesanals de […]