El pròxim 24 de juny serà festiu retribuït i recuperable

L’article  37.2 de l’Estatut  dels Treballadors indica que si alguna comunitat autònoma no pot establir una de les seues festes tradicionals per no coincidir amb diumenge un suficient nombre de festes nacionals, podrà afegir una festa més, amb caràcter recuperable, al màxim de 14 que s’establix per llei.

Això és el que ha fet el Consell este 2024 davant la impossibilitat de substituir un festiu nacional per la festivitat de Sant Joan, declarada amb caràcter autonòmic en 2016.

El DECRET 164/2023, de 29 de setembre, del Consell va declarar el dia de 24 de juny, festivitat de Sant Joan, com a festa recuperable per a donar l’oportunitat a les empreses i treballadors de decidir si es treballa eixe dia o no en funció de la “tradició” de celebrar el dia de Sant Joan.

Són, per tant, les empreses les que han d’adoptar eixa decisió, sabent que en cas de NO treballar-se, caldrà recuperar el dia en un altre moment de l’any.

Ha de tancar el comerç eixe dia?

No necessàriament: la decisió d’obrir o tancar forma part de l’elaboració del calendari  laboral de l’any 2024. Si el conveni col·lectiu d’aplicació no indica res sobre com ha d’elaborar-se el calendari, és aplicable l’article 34.6 de l’Estatut dels Treballadors: “Anualment s’elaborarà per l’empresa el calendari laboral, havent d’exposar-se un exemplar del mateix en un lloc visible de cada centre de treball”.

Per tant, les decisions adoptades sobre obertura o tancament en diumenges i festius per l’empresa NO haurien de condicionar l’elaboració del calendari de 2024. Cosa diferent és que l’empresa no haja elaborat el calendari ni computat la jornada anual, i en este cas no pot descartar-se que hi haguera reclamacions sobre drets adquirits derivats de la inacció o deixadesa de l’empresa.

Cal recordar que tots els establiments de menys de 300 metres quadrats tenen llibertat per a exercir l’activitat comercial qualsevol diumenge o festiu. En les Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) els establiments amb superfície superior o que pertanguen a grups o cadenes de distribució també tenen llibertat per a fer-ho en el període estival.

Qui decidix i com es negocia la jornada?

Si el conveni col·lectiu d’aplicació no indica l’obligació de pactar amb la representació dels treballadors el calendari, és aplicable l’article  34.6 de l’Estatut dels Treballadors:Anualment s’elaborarà per l’empresa”. Per tant, la decisió correspon a l’empresa quan esta complix amb la seua potestat d’elaborar anualment el calendari.

Si l’empresa fa desistiment d’esta important facultat, el recomanable serà consultar i acordar amb el personal afectat per a evitar conflictes derivats de la deixadesa que suposaria no gestionar adequadament el temps de treball.

Com s’ha de remunerar eixe festiu laboral?

La remuneració del treball en festius depén del que es regule en el conveni col·lectiu d’aplicació. El que és evident és que, de treballar-se en dia festiu (encara que siga recuperable), haurà d’aplicar-se el que es preveu en el conveni col·lectiu sobre com ha de remunerar-se este treball.

Com s’ha de recuperar eixe dia?

En tractar-se d’un dia festiu RECUPERABLE, si la decisió és tancar, les hores no treballades hauran de prestar-se en un altre moment de l’any, per a garantir el compliment de la jornada anual efectiva que regule el conveni col·lectiu d’aplicació.

Si la decisió és obrir, el treball prestat tindrà la consideració i la remuneració que regule el conveni col·lectiu d’aplicació.

L’obligació de devolució del temps no treballat el 24/06/24 dependrà del còmput anual de la jornada resultant del calendari: sense calendari laboral és impossible saber si cal retornar o no les hores no treballades eixe dia. En cap cas pot restar-se cap dia del període de vacacions que corresponga gaudir.

També es pot establir acords amb el personal.

 

Si vols fer-nos qualsevol consulta, truca’ns o escriu-nos, estarem encantats d’atendre’t.

T’ha semblat interessant? Comparteix-ho!

FORMEM PART DE:

Col·laborem amb estes entitats, signes de qualitat i fiabilitat.